Metoda oceny wartości hodowlanej

Ocena wartości hodowlanej buhajów simentalskich w zakresie cech opasowych i mięsnych prowadzona jest metodą stacjonarną w seriach rocznych.

Wartość hodowlana buhajów podlegających ocenie, szacowana jest na podstawie użytkowości opasowej i rzeźnej reprezentatywnej grupy potomstwa męskiego ocenianych buhajów, tj. 4-10 synów poddanych ocenie przyżyciowej i 4 losowo wybranych buhajków poddanych ocenie poubojowej.

Ocena buhajów w zakresie cech opasowych i rzeźnych polega na:

Na podstawie wyników oceny wartości hodowlanej buhajów w zakresie cech opasowych i rzeźnych oszacowanych metodą BLUP model zwierzęcia obliczany jest indeks mięsności buhajów IM, który jest podsumowaniem oceny. Indeks selekcyjny mięsności IM wylicza się na podstawie oszacowanych parametrów genetycznych według wzoru:

Indeks mięsności buhajów simentalskich IM

IM= 7,21*klasa tuszy+0,96*pow.mld+0,21*przyrost dobowy netto

gdzie:

Wartość hodowlaną dla indeksu mięsnego szacuje się metodą BLUP. Wyliczony indeks i wartość hodowlaną zestandaryzowano na średnią 100 i odchylenie standardowe 10.

Opis cech mięsnych wchodzących do Indeksu IM dla każdego ocenianego buhaja przedstawiono na diagramie liniowym.