OCENA wartości hodowlanej XXVII. Rok oceny 2020

Przedmiot prezentacji wyników oceny

Na stronie internetowej udostępniono wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej w zakresie cech opasowych i mięsnych za rok oceny 2020 (seria XXVII).

Bydło rasy simentalskiej wyróżnia się spośród ras o dwukierunkowej użytkowości hodowanych w kraju, najsilniej podkreślonymi cechami mięsnymi. Jest to bydło dużego kalibru, o dobrych przyrostach uzyskiwanych na paszach pochodzenia gospodarskiego, co preferuje go do produkcji żywca wołowego wysokiej jakości. Nasienie buhajów rasy simentalskiej używane jest na szeroką skalę do krzyżowania towarowego w stadach czystorasowych oraz z krowami ras mlecznych, głównie rasy holsztyńsko-fryzyjskiej.

W związku z szerokim wykorzystaniem Simentali do produkcji żywca wołowego, prowadzona jest ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej w zakresie przekazywania cech opasowych i rzeźnych na potomstwo. Wycenę buhajów prowadzi się metodą stacjonarną na potomstwie męskim w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.

Sposób prezentacji wyników oceny

Dla każdego ocenionego w danym sezonie buhaja udostępnione są informacje dotyczące jego identyfikacji (nr, nazwa, data urodzenia), rodowodu (nr ojca, nr matki) oraz ocena wartości hodowlanej (patrz Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej). Wyniki przedstawione są w postaci rankingu buhajów wg malejącej wartości indeksu standaryzowanego IM.

Dostęp do wyników oceny

Prezentacja wyników oceny

Lista buhajów uszeregowanych według wielkości indeksu mięsnego IM publikowana jest po każdej ocenie w seriach rocznych, raz do roku.